HJEM

SG as har erfaring med oppbygging av en komplett plass for kondisjonering og vasking av forurensede jordmasser gjennom samarbeid med AF Gruppen på Rimol Miljøstasjon i Trondheim.

 

http://rimolmiljopark.no/

 

Vårt utstyr består av trommel for kondisjonering av jordmasser og

vannrenseanlegg

Rensing av hydrokarbonforurenset vann og jord

NB! Siden er under utarbeidelse

Scandinavian Greenfield AS

Kondisjoneringsanlegg for forurensede masser.

Vannrenseanlegg for overflate- og prosessvann.